گروه بندی سؤالات
سؤالات مرتبط
جزئیات سؤال
  • تاریخ انتشار: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

سلام خسته نباشیدقبلادرموردکم خونی ولک های صورتم مراجعه کردم ودارو مصرف کردم.شربت کم خونی وماالجبن سه مرحله خوردم.اماسردردهام دوباره عود کرده ولک هاگردنم راهم دچارکرده.درضمن بهدکترمراجعه کردم وتشخیص افسردگی دادندامابدنم طاقت نیاوردوفقط یک ماه تونستم دارو مصرف کنم.دارو گیاهی برای درمان افسردگی وجود دارد.زولبپدم.سرتالین.والپرات سدیم .مصرف کردم.ممنونم

سلام علیکم،بله داروی افسردگی وجود دارد دراصطلاح میگن سودای بدن زیاد شده