غذاهای ممنوعه

سلام باتوجه به وضعیت پرورش مرغ یا گاو و بقیه جانوران که گوشتشان وارد بازار میشود چطور باید این گوشت هارا مصرف کرد؟ هرمون مرغ رو چطور بگیریم

سلام علیکم

استاد درکتاب گام به گام تا سلامتی به صورت کامل این موضوع را توضیح داده اند.

  • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 24 آذر 1395
  • ادامه ...

آیا از جوش شیرین می توان در شیرینی وکیک ها استفاده کرد.

جوش شیرین دارای بی کربنات سدیم می باشد که باعث کم خونی می شود(اغلب نان ها با جوش شیرین پخته می شوند این نان ها اگر کمی بمانند با کشیدن،کش می آیند)

  • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
  • ادامه ...

آیا استفاده از برنج رستوران مضر می باشد؟

در پختن آن از زاج استفاده می کنند که باعث شکستگی عروق و آرترواسکلروزه شدن دیواره عروق قلبی می شو

  • انتشاریافته در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1395
  • ادامه ...