گیاه شناسی

سلام ... من هزینه آموزش غیر حضوری رو خیلی وقته به حساب ریختم ولی هرچی تماس میگیرم کسی نیست جواب بده ... لطفا جواب بدین

سلام  ازکدام شهر وچه تاریخی واریز نمودید؟مدارک خودرا هم باید پست نمایید؛اسم شما چک شدداخل نوبت هستید برای دریافت کدغیرحضوری وتحویل گرفتن کتاب با تشکرالتماس دعا

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 24 آذر 1395
 • ادامه ...

نام های دیگر سنجد چیست؟

زقوم،درخت سنجد،ایده،سرین چک و...

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
 • ادامه ...

خواص دارویی گیاه شاهدانه چیست؟

خواب آور،ضد درد،ضدتشنجر سیاه سرفه،قابض،مسهل،تب بر،ملین،ضد جانور وانگل معده،مسکن،اشتها آور و...

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
 • ادامه ...

ممنوعات گیاه آسه چیست؟

این گیاه سمی است و باید زیر نظر پزشک مصرف شود.

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
 • ادامه ...

نام های دیگر گیاه آسه چیست؟

فولان، دیوخار،پیل زهره،فیل زهرج،و...

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
 • ادامه ...

نام های دیگر گیاه آرنیکا چیست؟

تنباکوی کوهی،پنیره،آرثیقه،سوسن کوهی و...برای اطلاعات بیشتر به کتاب گیاه شناسی مراجعه کنید.

 • انتشاریافته در تاریخ چهار شنبه 5 خرداد 1395
 • ادامه ...