آخرین مطالب بخش پیشگیری و درمان بیماری ها

گیاه اسپرس

(گیاه اسپرس):

خواص دارویی:زردی،استسقاء،انواع قولنج ها،تسکین درد،تحریک اشتها و...

گیاه اسپرس

اسپروله معطر

(اسپروله معطر):

خواص دارویی:مدر،معرق،قابض،ضد عفونی کننده مجاری ادرار،آرام بخش،التیام زخم ها  و...

اسپروله معطر

گیاه اسارون

خواص دارویی:مسهلی ضعیف ،نرم کننده سینه،برای درمان ناراحتی های کلیوی،برای درمان بیماری های لقوه، فلج  و...

گیاه اسارون

اختر

گل اختر:

خواص دارویی:تب را قطع میکند،مدر و معرق است برای درمان استسقاء و رفع تجمع آب در زیر پوست  و...

اختر

افراد بلغمی مزاج چه غذاهایی را باید مصرف کنند...

غذاهای مفید برای افرادی که دارای مزاج بلغم هستند

افراد بلغمی مزاج چه غذاهایی را باید مصرف کنند...

چه غذاهایی برای بلغمی مزاجان مضر است؟؟

افراد بلغمی مزاج توجه کنند...

چه غذاهایی برای بلغمی مزاجان مضر است؟؟

غذاهای مفید برای افراد دارای مزاج دم

افراد دارای مزاج دم باید چه غذاهایی را مصرف کنند.

غذاهای مفید برای افراد دارای مزاج دم

گیاه آویشن

خواص دارویی:نشاط آوراشتهاء آور، ضد التهاب،مسکن سرفه های اسپاسمو تیکی،جلوگیری از ریزش مو و...

گیاه آویشن

غذاهایی که برای افراد دموی مضر است!!!

غذاهایی که برای دموی ها مضر است.

غذاهایی که برای افراد دموی مضر است!!!

آنغوزه

خواص دارویی:تقویت کننده معده،ضد انگل،ضد اسپاسم،کمی اشتهاء،تقویت نیروی جنسی  و...

آنغوزه