جلسات موسسه

جلسه توجیهی دور جدید کلاس آموزشی مزاج شناسی

برگزاری جلسه توجیهی دوره جدید کلاس آموزشی طب جامع اسلامی

  • انتشاریافته در تاریخ : چهار شنبه 28 مهر 1395
  • جزئیات خبر
جلسه توجیهی دور جدید کلاس آموزشی مزاج شناسی

جلسه ای با حضور معاونت آموزش و پژوهش

جلسه ای با حضور معاونت آموزش و پژوهش

  • انتشاریافته در تاریخ : شنبه 4 اردیبهشت 1395
  • جزئیات خبر
جلسه ای با حضور معاونت آموزش و پژوهش