گیاه شناسی

پیاز و خواص آن...

آنچه درباره پیاز باید بدانید...

  • انتشاریافته در تاریخ : پنج شنبه 12 اسفند 1395
  • جزئیات خبر
پیاز و خواص آن...

شناخت دارو به وسیله بو

تمام بوهایی که از آنها احساس سوزش و یا گرایش به سمت شیرینی دارند از گرما منشاء گرفته اند.

شناخت دارو به وسیله بو