آشنایی با خواص گیاهان دارویی

اشنان

نام های دیگر:اشنینان،علف شوره،استوم و...

اشنان

اشق

نام های دیگر:اشه،اوشک،کج،رشا،کندل و...

اشق

ارگوت

نام های دیگر:زنگ چاودار،دانه ی شاخی،سیخک جو،ارجوت چاودار و...

ارگوت

ارغوان

نام های دیگر:ارغیدا،زعید،اکوان،خرزیق و...

 

ارغوان

اذخر

نام های دیگر:گورگیاه،اذ خرمکی،پورکبه،حشمه و...

اذخر

آهوزبان

نام های دیگر:لسان الغزال،اهوزبان قمری

آهوزبان

آناغالس

نام های دیگر:زفلیله،عین الجمل،صابون الغلیظ و...

آناغالس

فلفل

نام ها دیگر:پل پل سبز،بی بو،بوبر و...

فلفل

شوید

    نام های دیگر:سود،شوت،شبت و...

 

شوید

شبدر

شبدر

خواص دارویی: ضد سرطان، خلط آور، ضد تشنج، تمیز کننده خون و بدن، درما

  • انتشاریافته در تاریخ : چهار شنبه 28 تیر 1396
  • جزئیات خبر
شبدر