حضوری غیرحضوری
مشخصات فردی
مجرد متأهل
دارای کارت پایان خدمت معافیت تحصیلی معافیت پزشکی
تجارب کاری در زمینه طب سنتی
مدت زمان نام سمت محل
تحصیلات حوزوی / دانشگاهی
سال اخذ مدرک دانشگاه / حوزه رشته معدل مقطع تحصیلی
سایر مدارک
سال اخذ مدرک نام مدرک نام و محل صادرکننده
مهارت های عمومی کامپیوتری
مهارت های هفت گانه ICDL
سایر نرم افزارهای تخصصی
سطح آشنایی با زبان انگلیسی
مکالمه: خواندن: درک مطلب: نوشتن:
سایر موارد
طریقه آشنایی با طب سنتی،اسلامی : هدف از شرکت در کلاس های طب سنتی، اسلامی : تمایل دارید بعد از اتمام ترم 2 چگونه با مؤسسه همکاری نمایید ؟

نحوه آشنایی شما با مؤسسه از چه طریقی بوده است؟ در زمینه مزاج شناسی چه میدانید؟