آخرین مطالب بخش واحد آموزش

اطلاعیه شماره 4

برگزاری کارگاه حجامت

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 3

برگزاری کلاس نسخه پیچی در شهرستان کاشان

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 2 برگزاری ترم جدید گیاه شناسی

زمان شروع ترم گیاه شناسی

اطلاعیه شماره 2 برگزاری ترم جدید گیاه شناسی

اطلاعیه برگزاری ترم جدید گیاه شناسی

اطلاعیه مهم

اطلاعیه برگزاری ترم جدید گیاه شناسی

برگزاری دوره آموزشی طب جامع اسلامی (سنتی)

دوره های آموزشی طب جامع اسلامی

برگزاری دوره آموزشی طب جامع اسلامی (سنتی)

ثبت نام پانزدهمین دوره گیاه شناسی در کاشان

معاونت آموزش موسسه طب الائمه علیهم السلام برگزار می کند .

ثبت نام پانزدهمین دوره گیاه شناسی در کاشان

برگزاری امتحان پایان دوره مزاج شناسی دوره 42

برگزاری امتحان پایان دوره مزاج شناسی دوره 42

برگزاری امتحان پایان دوره مزاج شناسی دوره 42